ผลิตภัณฑ์ View All
ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 

          จัดตั้งขึ้นให้สอดคล้องตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจน้ำมันที่ภาครัฐได้วางแนวทางและดำเนินการเปิดเสรีธุรกิจน้ำมันอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และทำให้ประชาชนมีทางเลือกและได้รับการบริการที่ดีมากขึ้น  ซึ่งการปรับโครงสร้าง ปตท. นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการแข่งขันของ PTTOR ในธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก

          บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการเติบโต มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชนธุรกิจหล่อลื่นดำเนินงานครอบคลุมทั้งการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จาระบี ไขข้น และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านช่องทาง B2B และ B2C ภายใต้แบรนด์ PTT Lubricants ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ด้วยศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล ISO 9001 และ ISO 14001 PTT Lubricants จึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ล้ำสมัยและครอบคลุมทุกสภาวะการใช้งาน ทั้งในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกภาคขนส่ง รถมอเตอร์ไซค์ เรือประมงขนส่ง เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์ก๊าซ รวมถึงผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ร้านค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นรายย่อย สถานีบริการ PTT Station และศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ

          ด้วยแนวคิด “The Moving Innovation” ที่มุ่งเน้นการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ PTT Lubricants สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และขยายไปยังตลาดต่างประเทศแล้วกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ก้าวไปสู่ระดับสากล และเป็น “Pride and Treasure of Thailand” อย่างแท้จริง