ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 30

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำคุณภาพสูง เกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับงานตัดกลึงที่มีความเร็วของใบมีดหรือหัวเจาะปานกลาง และมีภาระงานค่อนข้างหนัก

 

น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น มีคุณภาพสูง สามารถต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานตัดกลึง งานเจาะและงานทำเกลียว ที่มีภาระงานปานกลาง

การใช้งาน
• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไปที่มีภาระงานปานกลางจนถึงภาระงานหนัก
  และต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน
• ใช้อัตราส่วนผสม 3% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing) 
• ใช้อัตราส่วนผสม 4-5% สำหรับงานกลึง (turning) และงานกัดเซาะ (milling)
• ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานเจาะ (drilling) 
• ใช้อัตราส่วนผสม 6-8% สำหรับงานทำเกลียว (threading) และงานทำฟันเกียร์ (tapping)
• ใช้อัตราส่วนผสม 8-10% สำหรับงานคว้าน (broaching)

คุณสมบัติพิเศษ
• มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้
• มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม
• มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี
• มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม